Polityka prywatności

Adres strony: https://www.dom-zbiczno.pl.

Polityka prywatności
Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 chronimy dane osobowe przekazywane w procesie rejestracji i nie udostępniamy tych danych osobom trzecim .
Informacje ,które zbieramy
Zbieramy tylko informacje potrzebne do realizacji rezerwacji klienta:
Imię i nazwisko
dane kontaktowe takie jak adres e-mail i telefon kontaktowy
Mają Państwo prawo do usunięcia swoich danych z naszej bazy adresowej w tym celu prosimy o wysłanie do nas takiego żądania emailem :

Rodzaje plików które przechowujemy :
COOKIE name COOKIE Description
CART The association with your shopping cart.
CATEGORY_INFO Stores the category info on the page, that allows to display pages more quickly.
COMPARE The items that you have in the Compare Products list.
CURRENCY Your preferred currency
CUSTOMER An encrypted version of your customer id with the store.
CUSTOMER_AUTH An indicator if you are currently logged into the store.
CUSTOMER_INFO An encrypted version of the customer group you belong to.
CUSTOMER_SEGMENT_IDS Stores the Customer Segment ID
EXTERNAL_NO_CACHE A flag, which indicates whether caching is disabled or not.
FRONTEND You sesssion ID on the server.
GUEST-VIEW Allows guests to edit their orders.
LAST_CATEGORY The last category you visited.
LAST_PRODUCT The most recent product you have viewed.
NEWMESSAGE Indicates whether a new message has been received.
NO_CACHE Indicates whether it is allowed to use cache.
PERSISTENT_SHOPPING_CART A link to information about your cart and viewing history if you have asked the site.
POLL The ID of any polls you have recently voted in.
POLLN Information on what polls you have voted on.
RECENTLYCOMPARED The items that you have recently compared.
STF Information on products you have emailed to friends.
STORE The store view or language you have selected.
USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE Indicates whether a customer allowed to use cookies.
VIEWED_PRODUCT_IDS The products that you have recently viewed.
WISHLIST An encrypted list of products added to your Wishlist.
WISHLIST_CNT The number of items in your Wishlist.